zozdt.plZespó? Opieki Zdrowotnej w D?browie Tarnowskiej - szpital, zoz - start

zozdt.pl Profile

zozdt.pl

Title:Zespó? Opieki Zdrowotnej w D?browie Tarnowskiej - szpital, zoz - start

Description:Zespó? Opieki Zdrowotnej w D?browie Tarnowskiej, 33-200 D?browa Tarnowska, ul. Szpitalna 1, tel. centrala 014?642 28 31, sekretariat Tel. 014?642 27 50, fax. 014?642 27 14

Keywords:podatek, mammografia, hotel, nocleg, noclegi, przetarg, ZOZ, szpital, zaka?ny, chirurgia, ortopedia, oddzia?, dzieci?cy, interna, pulmonologia, analityka, rtg, usg, pogotowie ratunkowe, D?browa Tarno...

Discover zozdt.pl website stats, rating, details and status online. Read and write reviews or vote to improve it ranking. Check alliedvsaxis duplicates with related css, domain relations, most used words, social networks references. Find out where is server located. Use our online tools to find owner and admin contact info. Go to regular site

zozdt.pl Information

Website / Domain: zozdt.pl
Website IP Address: 87.98.239.2
Domain DNS Server: dns15.ovh.net,ns15.ovh.net

zozdt.pl Rank

Alexa Rank: 6868010
OursSite Rank: 2
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

zozdt.pl Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $2,670
Daily Revenue: $7
Monthly Revenue: $219
Yearly Revenue: $2,670
Daily Unique Visitors: 673
Monthly Unique Visitors: 20,190
Yearly Unique Visitors: 245,645

zozdt.pl WebSite Httpheader

StatusCode 200
Content-Type text/html; charset=utf-8
Date Tue, 19 Sep 2017 08:14:09 GMT
Server Apache
Cache-Control no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0

zozdt.pl Keywords accounting

Keyword Count Percentage
podatek 0 0.00%
mammografia 0 0.00%
hotel 0 0.00%
nocleg 0 0.00%
noclegi 0 0.00%
przetarg 3 0.65%
ZOZ 4 0.33%
szpital 9 1.74%
zaka?ny 1 0.19%
chirurgia 0 0.00%
ortopedia 0 0.00%
oddzia? 13 2.53%
dzieci?cy 1 0.24%
interna 0 0.00%
pulmonologia 0 0.00%
analityka 0 0.00%
rtg 0 0.00%
usg 0 0.00%
pogotowie ratunkowe 1 0.52%
D?browa Tarno... 0 0.00%

zozdt.pl Similar Website

Domain WebSite Title
hospederiasdearagon.com Welcome - Hospederías de Aragón
blakestreetglass.com The Work - Blake Street Glass StudioBlake Street Glass Studio
industryscout.org INDUSTRY SCOUT | UK Industries
challenge-sep.org Acupuncture de la tradition à la science
ufarmrealestate.com Lincoln Nebraska Real Estate ?Farms, Land, Homes, Development Properties and Auctions
foxfirecc.com Foxfire Country Club - Naples, FL - Home
tourasia.ch Home | Asien Reisen von tourasia
alabamamarriage.org AHMREI | Alabama Healthy Marriage & Relationship Education Initiative
thedigitalbridges.com The Digital Bridges - Technology, Apps, Gadgets, Media and More
lettstillas.no Stillas - Hvorfor leie n?r man kan kj?pe? - Lettstillas.no
wetzel-bau.de Bauunternehmen WETZEL GmbH & Co. KG - Home
wetzel-gartengeraete.de Karl Wetzel GmbH - Gartenger?te, Forstger?te, Rasenm?her, Motors?gen, Heidelberg, Neckargem?nd, Ebe...
allssc.com Codka, shacabka, SSC, wararkii ugu dambeeyey | sool,sanaag,cayn
ashtownstables.com Ashtown Stables - Home
woodsure.co.uk Woodsure
wetzel-hamburg.de Harald Wetzel Metallblasinstrumente GmbH
foxfiregolfclub.com Foxfire Golf Club | Golf Course Lockbourne, Ohio
iam97x.com WYYX 97x | Panama City’s Rock Station

zozdt.pl Traffic Sources Chart

zozdt.pl Alexa Rank History Chart

zozdt.pl aleax

zozdt.pl Html To Plain Text

Zespó? Opieki Zdrowotnej w D?browie Tarnowskiej - szpital, zoz - start start | mapa strony | przetargi | kontakt Start | Oddzia?y | Poradnie | Pracownie | Przetargi | Kontakt jeste? tutaj: start 2: Aktualno?ci 3: Historia Szpitala 4: Kadra zarz?dzaj?ca 4.1: Dyrektor 4.2: Z-ca dyrektora ds. lecznictwa 4.4: G?ówny Ksi?gowy 4.5: Naczelna Piel?gniarka 5: Oddzia?y 5.1: Oddzia? Anestezjologii i Intensywnej Terapii 5.2: Oddzia? Chirurgii Ogólnej z Pododdzia?em Urologii 5.3: Oddzia? Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej z Pododdzia?em Rehabilitacji Ogólnoustrojowej 5.4: Oddzia? Dzieci?cy 5.5: Oddzia? Obserwacyjno – Zaka?ny 5.6: Oddzia? Po?o?niczo - Ginekologiczny 5.7: Oddzia? Noworodków 5.8: Oddzia? Chorób Wewn?trznych i Geriatrii 5.9: Izba Przyj??, Pogotowie Ratunkowe i Opieka Ca?odobowa 5.10: Zak?ad Opiekuńczo – Leczniczy 5.11: Blok Operacyjny 5.12: Oddzia? Pulmonologii 6: Poradnie 7: Pracownie 8: Blok operacyjny 9: ISO 10: Konkursy - oferty pracy 12: Przetargi 13: Dla pacjenta 13.1: Przyj?cie do szpitala 13.2: Co zabra? do szpitala 13.3: Przyj?cie do porodu 13.4: Praktyczne informacje 14: Stowarzyszenie 15: Polskie Towarzystwo Lekarskie 17: Instalacja solarna 18: Kontakt 20: Rejestracja e-mail 21: Inwestycje - projekty 21.1: 2013 21.2: 2014 21.3: 2015 22: Og?oszenia 23: Kawiarenka Tiramisu 24: Cennik us?ug medycznych Liczba odwiedzin: Witamy na naszych stronach "Zdrowie i ?ycie cz?owieka jest nasz? najwi?ksz? trosk?" Jeste?my zespo?em opieki zdrowotnej dzia?aj?cym w regionie D?browy Tarnowskiej zapewniaj?cym podstawowe i wybrane specjalistyczne us?ugi medyczne. Reformy, które podejmujemy pozwalaj? nam na dostosowywanie si? do zmian w otoczeniu i utrzymanie znaczenia ZOZ D?browa Tarnowska w regionie. Naszym nadrz?dnym celem jest dobro pacjenta. W d??eniu do jego osi?gni?cia oferujemy wysok? jako?? ?wiadczonych us?ug i konkurencyjne ceny. Strona 1 z 2 > >> Aktualno?ci 22-07-2016 ?WIATOWE DNI M?ODZIE?Y KRAKóW 2016... W zwi?zku ze zbli?aj?cymi sie ?wiatowymi Dniami M?odzie?y Kraków 2016 poni?ej udost?pniamy informacj? dla pielgrzymów dotycz?c? mo?liwo?ci korzystania z pomocy medycznej w stanach nag?ych w ramach NFZ w Ma?opolsce w trakcie ?wiatowych Dni M?odzie?y Link do informacji: Pomoc medyczna w stanach nag?ych w ramach NFZ w trakcie ?wiatowych Dni M?odzie?y Kraków 2016: http://www.nfz-krakow.pl/dla-pacjenta/aktualnosci/zabezpieczenie-medyczne-w-trakcie-swiatowych-dni-mlodziezy-krakow-2016,40.html wi?cej ... 28-06-2016 Projekt "Bezpieczny powiat d?browski z AED..." Prosimy o poparcie dla projektu ?Bezpieczny powiat d?browski z AED …” wi?cej ... 12-04-2016 KOLEJNY NOWY AMBULANS W D?BROWSKIM SZPITALU Dzi?ki wsparciu finansowemu Samorz?du Powiatu D?browskiego i Samorz?du Gminy Szczucin oraz deklaracji dofinansowania zakupu karetki Gminy D?browa Tarnowska, M?drzechów i Gr?boszów, zakupiono dla d?browskiego Szpitala kolejn? now? karetk? o warto?ci 283 665,00z?. wi?cej ... 30-12-2015 US?UGI DEZYNFEKCJI DEZYNFEKCJA POMIESZCZE? METOD? ZAMG?AWIANIA Do kierowników Przychodni Lekarskich, Gabinetów Lekarskich DPS, ZOZ Gabinetów Stomatologicznych Gabinetów Kosmetycznych i Gabinetów Fryzjerskich O?rodków Sportowych, Fitness Barów, Restauracji i Pubów Do pobrania: Szczegó?owe Informacje wi?cej ... 22-12-2015 NOWY AMBULANS W D?BROWSKIM SZPITALU W dniu 22 grudnia 2015 r. nasz Szpital otrzyma? now? karetk? typu "P" wraz z wyposa?eniem, zakupion? z funduszy przekazanych przez Wojewod? Ma?opolskiego oraz oraz Starostwo Powiatowe w D?browie Tarnowskiej. W uroczystym przekazaniu samochodu wzi?li udzia? przedstawiciele samorz?du powiatowego oraz pracownicy szpitala. wi?cej ... Copyright ? 2009-2016 zozdt.pl. Wszelkie prawa zastrze?one. design by kreatyw.pl

zozdt.pl Whois

Domain Name: ZOZDT.PL